หมวดหมู่สินค้า

เอ็นไซม์

Phytase 5000U Granular and Liquid

สรรพคุณ : เสริมเอนไซม์ไฟเทสในอาหารสัตว์ ใช้สำหรับไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร ทุกขนาดอายุ


Phytase 5000U Granular and Liquid

Thermostable Phytase

สรรพคุณ : เสริมเอนไซม์ไฟเทสในอาหารสัตว์ ใช้สำหรับไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร ทุกขนาดอายุ


Phytase Liquid 5000U

**หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา**


บริษัท เตชาเศรษฐ์ อินคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

1055/849 อาคารสเตท ทาวเวอร์ กรุงเทพ ชั้น 36 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 02-630-6380-1 แฟกซ์ : 02-630-6382
E-Mail. deincgroup@gmail.com , ekchai@gmail.com

โซเชียลมีเดีย

facebook   line   twitter   youtube  
Scroll to Top