หมวดหมู่สินค้า

วัตถุดิบอาหารสัตว์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย เกรด เอ

กากถั่วเหลือง

แป้งข้าวโพด

กากมันสำปะหลัง

แป้งมันสำปะหลัง

มันสำปะหลังอัดเม็ด

เส้นมันสำปะหลัง


                   ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย เกรด เอ
 
 


                           มันสำปะหลังอัดเม็ด

 
                          เส้นสำปะหลังอัดเม็ด**หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา**


บริษัท เตชาเศรษฐ์ อินคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

1055/849 อาคารสเตท ทาวเวอร์ กรุงเทพ ชั้น 36 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 02-630-6380-1 แฟกซ์ : 02-630-6382
E-Mail. deincgroup@gmail.com , ekchai@gmail.com

โซเชียลมีเดีย

facebook   line   twitter   youtube  
Scroll to Top